Thu gọn $z = {\left( {\sqrt 2 + 3i} \right)^2}$ ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook