Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook