Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook