Thuốc thử đặc trưng để nhận biết hợp chất halogenua trong dung dịch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook