Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook