Tỉ số nào sau đây của ADN là đặc trưng cho từng loài sinh vật?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook