Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra với

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook