Tìm các giá trị của \(a\) sao cho \(C < 0\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook