Tìm các giá trị của tham số $m$ để phương trình $2{x^2} - 2x + 1 - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook