Tìm các số hữu tỉ \(a\) để biểu thức \(P = A.B\) có giá trị nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook