Tìm \(x\) để $P = \dfrac{{x - 3}}{{x + 1}}$ có giá trị lớn hơn \(1\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook