Tìm phương trình đường thẳng \(d:y = ax + b\). Biết đường thẳng \(d\) đi qua điểm \(I\left( {1\,;\,3} \right)\) và tạo với hai tia \(Ox\), \(Oy\) một tam giác có diện tích bằng \(6\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook