Tìm tập xác định của hàm số: \(y = {\left( {\dfrac{{2x - 1}}{x}} \right)^{10}}\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook