Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để phương trình \({2^{2x - 1}} + {m^2} - m = 0\) có nghiệm.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook