Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \(\log _2^2x + {\log _2}x + m = 0\) có nghiệm \(x \in \left( {0;1} \right).\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook