Tính các góc của hình thang $BDEC$ , biết $\widehat A = {70^o}$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook