Tính chiều cao của cây trong hình vẽ bên (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook