Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{x}\), trục hoành và các đường thẳng \(x = 1,x = e.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook