Tính góc \(yOz\) trên hình vẽ sau biết \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oz\) và \(\widehat {xOy} = {45^0};\,\widehat {xOz} = {122^0}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook