Tính khử của các axit halogenhiđric HX được sắp xếp giảm dần theo thứ tự:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook