Tính tích phân \(I = \int\limits_0^1 {x.{e^x}dx} \) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook