Tính trạng nào ở người không chịu ảnh hưởng của môi trường ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook