Tòa nhà thứ nhấ" /> Tòa nhà thứ nhấ" />

Tòa nhà thứ nhất cao $60m$, tòa nhà thứ hai cao hơn tòa nhà thứ nhất $17m$. Tòa nhà thứ hai có chiều cao là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook