“Trên trời có ông sao Tua

Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành”

Những câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook