Trong 1 thi nghiệm, người ta xác định được luợng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây cùng một đơn vị thời gian theo bảng sau:

Theo lý thuyết cây nào không bị héo ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook