Trong các hàm số sau đây: $y = \left| x \right|$, $y = {x^2} + 4x$, $y = - {x^4} + 2{x^2}$ có bao nhiêu hàm số chẵn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook