Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook