Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook