Trong các lá sau đây, nhóm những lá nào có gân song song :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook