Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook