Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook