Trong các từ "truyền máu", "truyền nhiễm" thì tiếng truyền có nghĩa là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook