Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook