Trong các yếu tố cấu tạo sau đây, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook