Trong chu kỳ tế bào, thời điểm dễ gây đột biến gen nhất là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook