Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook