Trong công nghiệp, từ khí SO2 và oxi, phản ứng hóa học tạo thành SO3 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook