Trong dạ dày của động vật nhai lại, vi sinh vật cộng sinh tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ chủ yếu ở đâu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook