Trong hô hấp sáng, enzim cacboxilaza chuyển thành enzim oxigenaza oxi hóa RiDP đến CO2 xảy ra kế tiếp lần lượt ở các bào quan

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook