Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook