Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) cho số phức \(z = - 4 - 5i,\) điểm biểu diễn số phức \(\overline z \) có tọa độ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook