Trong một chiếc hộp hình trụ, người ta bỏ vào ba quả banh tenis, biết đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng 3 lần đường kính của quả banh. Gọi ${{S}_{1}}$ là tổng diện tích của 3 quả banh và${{S}_{2}}$  là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số $\frac{{{S}_{1}}}{{{S}_{2}}}$  bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook