Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại 2 muối này ra khỏi NaCl, người ta có thể

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook