Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtit tự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook