Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook