Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook