Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây 1 năm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook