Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook