Trong phản ứng nào sau đây H2O2 đóng vai trò chất khử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook