Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong bình làm bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook